Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
95

GŁOGÓW, WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK. 2 zarządzenia Głogowskiej Kamery Domen i Wojny oraz pruskiego Głównego Urzędu Akcyzowego

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GŁOGÓW, WROCŁAW, DOLNY ŚLĄSK. 2 zarządzenia Głogowskiej Kamery Domen i Wojny oraz pruskiego Głównego Urzędu Akcyzowego z 1742 r. – 12 str. (paginacja 99-110), format: 8o, stan bdb, niektóre karty luźne. Cena: 180 zł

a) Zarządzenie skierowane do pisarzy bramnych (rogatkowych) zakazujące im pobierania opłat od wjeżdżających do miasta. Rząd pruski zainstalował już nowych urzędników, których skupiał urząd akcyzowy (niem. Ober-accis-amt). Ci ściągali pieniądze bezpośrednio do budżetu państwa pruskiego, pomijając samorząd miejski, na rzecz którego przez całe wieki ściągali opłaty pisarze bramni (niem. Thorschreibern). Wydał Królewsko-Pruski Główny Urząd Akcyzowy – Wrocław, 27 VI 1742.

b) Zarządzenie przeciwpożarowe dla miasta Głogowa. Można bez cienia przesady powiedzieć, że są to pierwsze nowoczesne przepisy przeciwpożarowe. Pod tym względem Prusacy niewątpliwie znacząco wyprzedzali epokę. Drobiazgowe regulacje przewidują m.in. systematyczną kontrolę kominiarską, zakaz trzymania łatwopalnych materiałów na poddaszu czy zakaz palenia tytoniu w stajniach (pod groźbą dybów). Zarządzenie zawiera również taksę opłat kominiarskich. Wydała Głogowska Kamera Wojny i Domen – Głogów, 26 czerwca 1742. 

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
39 EUR
Cena sprzedaży
45 EUR
Przebicie
116%
Wyświetleń: 25 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+