579

SIKORSKI Władysław. List do marszałka Philippe’a Pétaina. Warszawa, 29 VI 1930.

Powiadomienia w trakcie licytacji na żywo
notifications_off Alarm: Nie
textsms SMS: Brak
add Twoja notatka 

Opis pozycji

SIKORSKI Władysław. List generała Władysława Sikorskiego do marszałka Philippe’a Pétaina. Warszawa, 29 VI 1930. Rękopis w języku francuskim, 4 str. (z czego 2 zapisane). Wym.: 15,5 × 21 cm. Stan bdb.

List Władysława Sikorskiego do Philippe’a Pétaina napisany został po powrocie z Paryża, który Sikorski opuścił 10 czerwca 1930. Po drodze do Warszawy na kilka dni zatrzymał się w Berlinie. Pisze o planowanej na październik 1930 kolejnej wizycie w Paryżu i wyraża chęć spotkania. Chce przekazać Pétainowi swoją książkę Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej, która podczas pisania listu była w druku (wydano ją we Lwowie w 1931 r.). Nadmienia, że nie udało mu się spotkać w Paryżu z dowódcą armii amerykańskiej, gen. Johnem Pershingiem oraz generałem Anthoine.

List został napisany w szczególnym okresie życia Władysława Sikorskiego. Po przewrocie majowym został odsunięty od władzy i znalazł się na marginesie życia politycznego II Rzeczpospolitej. 19 marca 1928 r. został pozbawiony dowództwa Okręgu Korpusu we Lwowie i otrzymał status generała do dyspozycji, bez przydziału służbowego. Wobec tego skupił się na studiach z zakresu wojskowości i polityki międzynarodowej. List jest świadectwem głębokich związków, jakie od lat dwudziestych łączyły go z Francją. Sikorski był zafascynowany Francją, jej zwycięstwem w wojnie 1914-1918, a także postaciami francuskiej sceny politycznej i wojskowej. W tym samym czasie pogłębiał się konflikt Piłsudskiego i jego zaufanego otoczenia z Francuską Misją Wojskową. Od 1930 r. Sikorski co parę miesięcy jeździł do Francji, by prowadzić studia w związku z przygotowywanymi pracami z zakresu wojskowości, a także w celach leczniczych. Nad Sekwaną wspierano jego polityczne dążenia. Te prywatne wizyty były opisywane w prasie francuskiej. Za każdym razem relacjonowano, że w drodze na kuracje w Vichy generał Sikorski bawił przejazdem w Paryżu i był serdecznie przyjmowany w kołach francuskiej generalicji. Sikorski zamieszczał również własne artykuły w prasie francuskiej.

W 1928 r. ukazała się drukiem praca Sikorskiego Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku. Przedmowę do tej książki napisał marszałek Ferdinand Foch. W 1931 r. Sikorski wydał wspomniane w liście do Pétaina studium Polska i Francja w przeszłości i dobie współczesnej, które poświęcił pamięci marszałka Focha. W tym samym roku książka ukazała się w Paryżu pod tytułem Le probléme de la paix: le jeu des forces politiques en Europe orientale et l'alliance franco-polonaise. Przedmowę do francuskiego wydania napisał słynny francuski matematyk i polityk Paul Painlevé (1863-1933), dwukrotny premier Francji, minister wojny, a w latach 1930-1933 minister lotnictwa. W 1934 r. Sikorski opublikował swoje najważniejsze dzieło Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia obrony kraju. Był to przegląd ówczesnych poglądów na temat sytuacji politycznej Europy oraz prognoza dotycząca rozwoju sytuacji militarnej i politycznej na kontynencie i w Polsce. Rok później książka została wydana w języku francuskim z prestiżową przedmową marszałka Pétaina. Praca uzyskała nagrodę naukowo-literacką Akademii Francuskiej. W 1936 r. dzieło opublikowano w Moskwie, w 1942 r. w Londynie, a w 1943 r. w Nowym Jorku.

O częstych wyjazdach Sikorskiego do Francji informowały regularnie polskie gazety. W 1928 generał nawiązał kontakty z Kurierem Warszawskim. Redaktor gazety Konrad Olechowicz na łamach swego pisma prezentował Sikorskiego jako polityka europejskiego, dbając o zamieszczanie przychylnych mu recenzji i opinii na temat jego prac teoretycznych, zwłaszcza książki Przyszła wojna. W dzienniku wydrukowano pełną przedmowę marszałka  Pétaina oraz opinie na temat publikacji zaczerpnięte z prasy francuskiej. Na jego łamach informowano o podróżach Sikorskiego do Francji, prywatnych spotkaniach z ówczesną elitą polityczną i wojskową.  

Wspomniany w liście generał amerykański John Pershing (1860-1948) w czasie pierwszej wojny światowej dowodził Amerykańskim Korpusem Ekspedycyjnym w Europie. Pétain nawiązał z Pershingiem bardzo silne relacje. W maju 1930 r. Pershing przybył do Paryża (Chicago Daily Tribune, 23 maja 1930 r.) wraz z delegacją kobiet American Gold Stars Mothers, organizacji zrzeszającej amerykańskie matki, które straciły swoich synów – żołnierzy walczących w Europie w czasie pierwszej wojny światowej. Rząd Stanów Zjednoczonych organizował im podróże (pielgrzymki) do Europy (w latach 1930-1933), by mogły odwiedzić ich groby. Drugi ze wspomnianych w liście generałów, François Paul Anthoine (1860-1944), brał udział w największej bitwie pierwszej wojny światowej, bitwie nad Sommą. W 1918 r. został szefem sztabu Pétaina jako Wodza Naczelnego Armii Francuskiej.

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca, 11:00
date_range
Cena wywoławcza
866 EUR
Rozpoczęcie aukcji na żywo

Licytuj już teraz

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Przyjmowanie ofert: 04/06 11:00
Rozpoczęcie aukcji na żywo: 04/06 11:00

Podbij cenę pozycji natychmiast. Złóż ofertę jeśli chcesz licytować pozycję w preaukcji. Uwaga: Ofert nie można odwoływać!

Złóż limit

Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 23 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
Sobota, 04 czerwca, 11:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy | Polityka zwrotów

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+