Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
16

Dorota Buczkowska, Cyrkulacje, 2004

add Twoja notatka 
Opis pozycji

rysunek, znak wodny, papier, 21x29,4 cm
sygn. p.d. D.Buczkowska 04

Aukcja
favorite 3 Charytatywna Aukcja na Rzecz Przylądka
gavel
Data
13 listopada 2016 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
23 EUR
Cena sprzedaży
139 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
139 EUR
Przebicie
600%
Wyświetleń: 61 | Ulubione: 0
Zobacz podobne
Aukcja

Galeria Xanadu

3 Charytatywna Aukcja na Rzecz Przylądka
Data
13 listopada 2016 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Organizatorami 3 Charytatywnej Aukcji Dzieł Sztuki na Rzecz Przylądka są Fundacja “Lepszy Start” z siedzibą na ul. Gawota 6 lok. 16, 02-830 w Warszawie oraz Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny z siedzibą na ul. Hożej 51, 00-681 w Warszawie.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli.
 3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą 100 PLN
 4. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacania vadium. Organizator aukcji nie pobiera opłaty aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: 503 012 889.
 6. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.
 7. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji.
 8. Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera
 9. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN. Powyżej kwoty 5 000 zł Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 200 lub 500 PLN.
 10. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.
 11. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
 12. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.
 13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na 3 Aukcji Charytatywnej na rzecz Przylądka to: płatność gotówką w siedzibie Galerii Xanadu lub przelew bankowy na konto Fundacji “Lepszy Start” na rachunek bankowy: 93 1090 2398 0000 0001 1065 0076, Fundacja “Lepszy Start”, ul. Gawota 6 lok. 16, 02-830 Warszawa.
 14. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.
 15. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 16. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 17. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 
O aukcji

Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny
ul. Hoża 51, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Xanadu
Kontakt
Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek
room
ul. Gen. W. Andersa 29
00-159 Warszawa
phone
+48 570 145 770
Zobacz podobne
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up